Ponosni nosioci žiga "Čuvarkuća"

05 FB april 2021 SRB
Perutnina Ptuj posluje u vertikalno integrisanom lancu gde se svi procesi od uzgoja pilića, proizvodnje živinske hrane pa do prerade finalnih proizvoda, prodaje i distribucije odvijaju u Srbiji.
Upravo zato kredibilna oznaka domaćeg porekla i vrhunskog kvaliteta "Čuvarkuća", koju dodeljuje Privredna komora Srbije, od sada će biti istaknuta na pakovanjima pilećeg mesa Perutnine Ptuj.

Privredna komora Srbije je u kontinuitetu dobar partner naše kompanije. Učestvovali smo u više zajedničkih projekata sa PKS i čini se da je upravo Čuvarkuća kruna naše dosadašnje saradnje. Za projekat Čuvarkuće smo se opredelili upravo zato što verujemo u snagu i kredibilitet PKS da kreira i održi jedan značajan i vredan žig, obeležje kome će se verovati i koje će biti jasno prepoznatljivo svim potrošačima. Mi smo za ovaj žig izabrali naš asortiman PP pakovanog pilećeg mesa. Smatramo da je jako važno da i na ovaj način naše potrošače upoznamo da se ovde radi o domaćem proizvodu jer naši proizvodni procesi počinju i završavaju se u Srbiji.  Na to smo jako ponosni jer smo uspeli da poslovanje po najvišim evropskim i svetskim standardima uspeli da integrišemo u domaću firmu i time pokažemo da je srpski privrednici i zaposleni ni na koji način ne zaostaju u svojoj stručnosti i poslovnoj efikasnosti.

Stvarano u Srbiji je koncept poslovanja koji snažno podržavamo dugi niza godina a sada je dobio i zvaničnu potvrdu. 
Zato budimo Čuvarkuće i podržimo domaće!